Hà Nội: Không để tái diễn việc tự ý ngăn xe chuyển rác vào Khu xử lý chất thải Xuân Sơn

  • 03/11/2017 11:11
  • 0 bình luận
  • Bảo Ngọc
  • In bài
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng tại cuộc họp về phương án đưa rác vào khu xử lý Xuân Sơn trên địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì ngày 1-11.

Theo đó, trong thời gian qua, trong khi Thành phố đang xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với vùng ảnh hưởng môi trường Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, có một số công dân trên địa bàn xã Tản lĩnh, huyện Ba Vì, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây đã cố ý ngăn chặn việc vận chuyển rác thải vào Khu xử lý chất thải Xuân Sơn trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của khu xử lý chất thải Xuân Sơn và công tác vệ sinh môi trường của Thành phố.

UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở ngành, UBND huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây xem xét, giải quyết chính sách bồi thường hỗ trợ theo quy định của pháp luật theo hướng vận dụng tối đa chính sách có lợi cho người dân.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số công dân cố tình không chấp hành, đòi hỏi giải quyết quyền lợi không đúng quy định của pháp luật, tiếp tục có hành vi cố tình cản trở hoạt động vận chuyển rác ảnh hưởng đến an ninh môi trường.

Vì vậy, UBND TP đánh giá việc UBND huyện Ba Vì, UBND thị xã Sơn Tây xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vận chuyển rác vào khu xử lý là cần thiết và yêu cầu các Sở, ngành và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND: huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây hoàn thiện Kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Để đảm bảo không tái diễn việc tự ý ngăn chặn xe chuyển rác, đáp ứng được yêu cầu hoạt động bình thường, theo đúng quy định của Khu xử lý chất thải Xuân Sơn và chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường, UBND Thành phố yêu cầu UBND huyện Ba Vì, UBND thị xã Sơn Tây và các sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giáo dục thuyết phục để người dân chấp hành, hiểu rõ quy định của pháp luật là chủ yếu.

Đối với các trường hợp cố tình chống phá, cản trở, không chấp hành thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền và các cơ quan chức năng của hai địa phương không để xảy ra sai sót. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, cơ sở vật chất, không để tạo điểm nóng.

UBND TP cũng yêu cầu Huyện ủy Ba Vì, Thị ủy Sơn Tây tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị tại địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân tự giác tháo dỡ lều lán, chấm dứt việc tụ tập đông người ngăn chặn các hoạt động của Khu xử lý chất thải Xuân Sơn.

Đồng thời, cần xác định rõ hành vi ngăn chặn hoạt động của Khu xử lý là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật để tạo sự thống nhất trong nhận thức của nhân dân địa phương, đồng thuận và ủng hộ việc thực hiện phương án an toàn đưa rác vào khu xử lý theo đúng quy định.

UBND TP cũng giao các đơn vị rà soát cơ sở pháp lý về sử dụng đất, áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ theo quy định và chỉ đạo của thành phố để đảm bảo chặt chẽ khi triển khai kế hoạch; Sở Xây dựng chủ trì phối họp với các đơn vị lien quan tổ chức vận chuyển rác vào khu xử lý; Chỉ đạo các đơn vị đang hoạt động trong Khu xử lý chuẩn bị đầy đủ phương tiện, xe máy tại các điểm tập kết để triển khai thực hiện, xe máy phải đảm bảo vệ sinh, an toàn, tuyệt đối không để gây mất vệ sinh, ảnh hưởng môi trường trong quá trình vận chuyển và xử lý.

Trong các ngày đầu, để đẩy nhanh việc đưa rác vào khu xử lý, cho phép có thể thực hiện kiểm soát khối lượng rác vào khu xử lý theo số lượng xe, khối lượng chuyên trở rác trung bình của loại xe (không phải qua khu cân trọng lượng tại khu xử lý) khi ùn tắc…

“Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Ba Vì, UBND thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, chủ động phối họp cùng các sở, ngành liên quan, UBND huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây tổng họp khó khăn, vướng mắc, giải quyết và đề xuất giải quyết theo quy định của pháp luật”, kết luận nêu rõ…

Tin cùng chuyên mục