Hà Nội: Không để người thiếu tiêu chuẩn, thiếu gương mẫu vào cấp ủy

  • 08/08/2019 13:28
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Nhấn mạnh việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ tối quan trọng song Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cấp của thành phố không vì tập trung toàn bộ cho đại hội mà bỏ sót, sao nhãng nhiệm vụ...
Thành ủy Hà Nội tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị

Thành ủy Hà Nội tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị

Sáng nay, 8-8, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII), học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì.

Mở đầu hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII).

Theo đó, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (họp từ ngày 16 – 18/5/2019) đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cũng như chuẩn bị chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu, trên cơ sở nắm vững, hiểu sâu và bám sát tinh thần chỉ đạo của các văn bản nêu trên và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy của thành phố cần nghiêm túc quán triệt tại địa phương, đơn vị; thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, trước hết là đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Bí thư Thành ủy lưu ý, khâu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải hết sức chu đáo, kỹ lưỡng, lường trước được những khó khăn, phức tạp có thể nảy sinh để có giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa. Đặc biệt, phải cố gắng hết mức không được để nảy sinh các tình huống bất ngờ.

Muốn vậy, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp của thành phố chủ động làm tốt công tác rà soát, nắm tình hình tại các đảng bộ địa phương, đơn vị, nhất là những nơi, những vụ việc còn khó khăn, phức tạp để tập trung chỉ đạo giải quyết. Từ thành phố đến các sở, ngành phải cùng vào cuộc với các quận, huyện để giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn động trước đại hội đảng các cấp.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, việc xây dựng báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm của mỗi đại hội - phải thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Vì thế, các địa phương phải thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra khuyết điểm, yếu kém của mình, đồng thời với việc đánh giá được tiềm năng, cơ hội của địa phương mình để cùng với thành phố tư duy, tìm ra biện pháp với tầm nhìn xa hơn trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh yêu cầu quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư rằng, đại hội đảng là dịp để sàng lọc cán bộ, kiên quyết không để những người thiếu tiêu chuẩn, thiếu gương mẫu vào cấp uỷ các cấp; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cấp uỷ.

Từ tinh thần đó, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho các Bí thư quận, huyện, thị ủy phải chịu trách nhiệm trước thành phố về công tác cán bộ, phải rà soát thật kỹ công tác nhân sự đại hội ở cấp mình; đảm bảo lựa chọn được cán bộ có phẩm chất, năng lực, trí tuệ và đáp ứng các chỉ tiêu về cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ.

Cuối cùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu, việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, chính quyền phải xây dựng kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ; không vì quá tập trung vào việc chuẩn bị Đại hội mà bỏ sót hay sao nhãng các nhiệm vụ chính trị khác.

Tin cùng chuyên mục