Hà Nội khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nữ

  • 08/04/2018 10:23
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa xây dựng Kế hoạch số 25/KH-LĐLĐ để khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ tại các doanh nghiệp.
Liên đoàn Lao động

Liên đoàn Lao động

Cụ thể, Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn cơ sở tự kiểm tra về việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ đồng thời tổ chức khảo sát tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ trên địa bàn quản lý (các doanh nghiệp có từ 10 lao động nữ trở lên).

Nội dung các buổi khảo sát tập trung nắm bắt tình hình lao động nữ tại doanh nghiệp và kết quả thực hiện các quy định tại chương X Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2012; Luật BHXH sửa đổi năm 2014 về những quy định riêng đối với lao động nữ và Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công; kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới cũng như các đề xuất, kiến nghị của công đoàn cơ sở.

Theo  Liên đoàn Lao động Thành phố, việc khảo sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công thông qua tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng; đặc biệt trong tham mưu xây dựng thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của doanh nghiệp những vấn đề liên quan đến lao động nữ.

Sau khi tổ chức khảo sát, các công đoàn cấp trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát; các kiến nghị, đề xuất của cơ sở (theo mẫu) và biên bản khảo sát về Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội qua Ban Nữ công trước ngày 30-10-2018.

Tin cùng chuyên mục