Hà Nội: Khẩn trương triển khai 9 dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

  • 21/01/2020 19:08
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN -Để thực hiện cam kết UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của Thành phố cũng như khẩn trưởng tiếp tục triển khai 9 dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
Hà Nội: Khẩn trương triển khai 9 dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hà Nội: Khẩn trương triển khai 9 dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia; Công văn của Văn phòng Chính phủ về triển khai vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, từ ngày 9/12/2019, 7 dịch vụ công trực tuyến của Thành phố gồm: Thông báo hoạt động khuyến mại; Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp; cấp chứng chỉ hành nghề y dược; Cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Cấp bản sao trích lục hộ tịch; Đăng ký khai sinh đã chính thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia về Cổng Dịch vụ công thành phố Hà Nội, Hệ thống một cửa điện tử Thành phố giải quyết.

Để thực hiện cam kết của Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành văn bản số 163/UBND-THCB ngày 13/01/2020 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn khẩn trương đẩy mạnh cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đảm bảo chất lượng, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp qua môi trường điện tử: yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện: Tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định, không để chậm trễ. Tăng cường biện pháp hỗ trợ, giải pháp thu hút, khích lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính điện tử trên 20% trong năm 2020.

Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến các dịch vụ công gồm: Thông báo hoạt động khuyến mại; đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp, tránh để tình trạng chậm tiếp nhận giải quyết trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của Thành phố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì cùng các đơn vị tiếp tục triển khai 9 dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: Cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký doanh nghiệp; Cấp mới giấy phép lái xe; Đăng ký kết hôn; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; Đăng ký lại Giấy khai sinh; Đăng ký khai tử; Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đúng tiến độ, nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong Quý I/2020.

Phối hợp các sở, ban, ngành rà soát, đề xuất danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến sẽ kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020, đảm bảo tối thiểu đạt tỷ lệ 20% trong tổng số dịch vụ công trực tuyến của Thành phố; báo cáo UBND Thành phố duyệt kế hoạch, lộ trình triển khai kết nối, tích hợp dịch trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì: phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương kết nối hạ tầng đường truyền mạng diện rộng Thành phố (WAN) với mạng Truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ đảm bảo thông suốt, ổn định, an toàn thông tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công Thành phố, Hệ thống một cửa điện tử Thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 1/2020.

UBND TP Hà Nội cũng giao Ngân hàng nhà nước Thành phố và các cơ quan khẩn trương tham mưu, thanh toán trực tuyến dịch vụ công trực tuyến trong Thành phố và kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia trong giải quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công...

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích