• Hà Nội sẽ trở thành một siêu thành phố trong tương lai

    Hà Nội sẽ trở thành một siêu thành phố trong tương lai

    ANTĐ -Tham luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị "Hà Nội 2016- Hợp tác đầu tư và phát triển" diễn ra sáng nay 4/6, hầu hết các nhà đầu tư, các đại biểu tham dự đều cho rằng, Hà Nội cần quan tâm hơn tới thể chế chính sách, tạo điều kiện tốt nhất thu hút doanh nghiệp đầu tư để xứng đáng với vị thế 1 siêu thành phố vào năm 2030.