Hà Nội giới thiệu 45 người để bầu 29 đại biểu Quốc hội khóa XV

  • 05/02/2021 15:52
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 5-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hà Nội giới thiệu 45 người để bầu 29 đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 1
Hà Nội tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, theo nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH 14 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV và Công văn số 636/UBTVQH 14 ngày 26/1/2021 về dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội, thành phố Hà Nội được phân bổ 29 đại biểu.

Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu là 14 người. Trên cơ sở dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án của Ủy ban Bầu cử thành phố về số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội, hội nghị đã thảo luận, thống nhất thông qua số lượng 45 đại biểu ứng cử, trong đó 35% là nữ.

Trong khi đó, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 95 đại biểu. Hội nghị đã thống nhất giới thiệu 190 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI với cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng giới thiệu gồm: Dưới 40 tuổi là 29 người, tỷ lệ 15,26%; nữ 69 người, tỷ lệ 36,32%; người ngoài Đảng 22 người, tỷ lệ 11,58%; đại biểu đương nhiệm tham gia tái cử là 53 người.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhằm lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói của cử tri tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước, tiến tới xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tính đến hết ngày 5-2, có 29/30 đơn vị cấp huyện của thành phố tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử về trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ của người ứng cử và kiểm tra giám sát công tác bầu cử theo kế hoạch.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Lan Hương, ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ gửi thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử để các cơ quan biết và thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử về trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ của người ứng cử.

Tin cùng chuyên mục