Hà Nội giảm từ 119 Ban chỉ đạo xuống chỉ còn 40

  • 10/04/2018 18:56
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN -Thông tin từ Ban Chỉ đạo thành phố về tổ chức bộ máy và biên chế TP Hà Nội cho biết, Hà Nội đã kiện toàn mạnh mẽ các Ban chỉ đạo của Thành phố, trong đó riêng UBND TP giảm từ 102 Ban chỉ đạo xuống chỉ còn 28 Ban…
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo báo cáo tại cuộc họp chiều 10-4

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo báo cáo tại cuộc họp chiều 10-4

Chiều nay, 10-4, Ban chỉ đạo Thành phố về tổ chức bộ máy và biên chế (BCĐ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10, đánh giá kết quả hoạt động Quý I/2018, việc sắp xếp một số đơn vị, cơ chế tự chủ tài chính và chế độ khuyến khích tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.

Hội nghị thống nhất ghi nhận, đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc Thành phố đã bám sát Kế hoạch, chủ động, nhanh chóng, khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong 3 tháng đầu năm, một khối lượng công việc lớn, có nhiều việc mới đã được triển khai, tiêu biểu như xây dựng và ban hành 4 kế hoạch, trong đó 2 kế hoạch quan trọng liên quan đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Xây dựng kế hoạch về quản lý tổ chức bộ máy và biên chế năm 2018; kiện toàn các ban chỉ đạo của Thành phố, trong đó Thành ủy giảm từ 17 ban chỉ đạo còn 12 Ban Chỉ đạo; UBND Thành phố giảm từ 102 Ban Chỉ đạo còn 28 Ban Chỉ đạo;

Cùng đó, đã hẩn trương triển khai xây dựng thí điểm đề án chính quyền đô thị theo Kết luận 22-KL/TW của Trung ương; Xây dựng kế hoạch để chuẩn bị cho việc thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh quận, huyện,... Hội nghị cũng thảo luận, nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ của  Ban chỉ đạo Thành phố trong Quý II/2018 cũng như thời gian tiếp theo.

Chủ trì và phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu: các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cần bám sát nội dung nhiệm vụ được giao để đảm bảo về tiến độ, chất lượng và quy trình, quy định.

Đặc biệt, phải đề cao trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy trí tuệ tập thể; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, xin ý kiến với các nội dung quá thẩm quyền.

Với các cơ quan được giao chủ trì xây dựng các đề án khẩn trương triển khai việc thực hiện. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nội dung, các nhiệm vụ đã được Ban Chỉ đạo thông qua, nhất là các việc mới trong kế hoạch số 70, 72 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ một số nhiệm vụ cụ thể: Đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục thực hiện việc sắp xếp các Ban Chỉ đạo theo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy; tập trung xây dựng và triển khai Đề án thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt quận, huyện, thị xã theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và 06 Đề án nhánh.

Đối với khối các cơ quan chính quyền cần tập trung thực hiện phương án nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp; tham mưu đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị Quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương đối với nhóm các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo quy định sau năm 2021 phải nâng mức tự chủ tài chính.

Tin cùng chuyên mục