Hà Nội: Giám sát an toàn thông tin 24h/7 ngày với dịch vụ công cấp độ 3 trở lên

  • 22/10/2019 09:57
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Hà Nội sẽ bố trí nhân sự, thuê chuyên gia an toàn thông tin mạng để đảm bảo tính liên tục các hoạt động giám sát an toàn mạng 24 giờ/7 ngày đối với các hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin đạt cấp độ 3 trở lên.
Hà Nội luôn chú trọng công tác an toàn thông tin, nhất là với các dịch vụ công trực tuyến

Hà Nội luôn chú trọng công tác an toàn thông tin, nhất là với các dịch vụ công trực tuyến

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND để thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn, xây dựng, triển khai các quy định trong việc giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử theo hướng dẫn và các quy định của các Bộ, ngành: Cập nhật, bổ sung quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị TP triển khai, áp dụng các tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật giám sát an toàn thông tin mạng; các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác giám sát an toàn thông tin mạng.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động các hệ thống quan trắc và giám sát an toàn thông tin mạng. Theo đó, thành phố sẽ tổ chức thực hiện các phương thức giám sát trực tiếp và gián tiếp an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử thành phố theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cơ quan điều phối Quốc gia.

Cụ thể, Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ hệ thống quan trắc và giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của Thành phố đảm bảo kết nối, đáp ứng các yêu cầu từ Trung tâm Giám sát an ninh thông tin Thành phố; kết nối với hệ thống giám sát an toàn thông minh mạng Quốc gia;

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong giám sát, đánh giá, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của Thành phố;

Tổ chức thu thập, lưu trữ, phân tích, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống chia sẻ, cảnh báo nguy cơ, sự cố tình hình an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử Thành phố;

Bố trí nhân sự, thuê chuyên gia an toàn thông tin mạng để đảm bảo tính liên tục các hoạt động giám sát an toàn mạng 24 giờ/7 ngày đối với các hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin đạt cấp độ 3 trở lên; theo dõi, phân tích, xác minh và kịp thời cảnh báo dấu hiệu tấn công, sự cố an toàn thông tin mạng liên quan đến các hệ thống thông tin của Chính phủ điện tử Thành phố; phối hợp cơ quan điều phối Quốc gia để ứng cứu, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong trường hợp vượt khả năng tự ứng cứu, bảo vệ hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của Thành phố.

Hà Nội cũng sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá, giám sát mức độ an toàn thông tin đối với các hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội: Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống quan trắc, giám sát an toàn thông tin mạng và việc kết nối, phối hợp, trao đổi thông tin, dữ liệu giám sát, cảnh báo sự cố an toàn thông tin mạng...

Tin cùng chuyên mục