Hà Nội giảm khoảng 1.000 cán bộ sau tổ chức sắp xếp lại bộ máy

  • 10/12/2019 18:22
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn cho biết, sau 4 năm thực hiện kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị, Hà Nội đã giảm hơn 1.000 cán bộ, trong đó có 149 lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng. 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Chí Đoàn thông tin tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Chí Đoàn thông tin tại hội nghị

Chiều nay (10/12), tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, Sở Nội vụ Hà Nội đã thông tin về kết quả thực hiện Chương trình 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỳ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”.

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, từ khi thực hiện Chương trình 08-CTr/TU đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đã cơ bản hoàn thành (trong đó có chỉ tiêu đã về đích sớm, vượt kế hoạch, hoàn thành 11/15 chỉ tiêu như chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt trên 80%, chỉ tiêu về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%...).

Cụ thể, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đặc biệt quan tâm, tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng đáp ứng các hoạt động về quản lý nhà nước.

Công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được TP đặc biệt quan tâm.

Thành phố đã tiến hành rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; kịp thời nhập, đăng tải công khai, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 98,81% (năm 2016), 98,13% (năm 2017), 98,5% (năm 2018), 99,86% (hết quý III-2019).

Theo Trưởng Phòng cải cách hành chính (Sở Nội vụ) Phạm Tuấn Anh, công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, rà soát, kiến nghị đơn giải hoá thủ tục hành chính, quy trình giải quyết theo thẩm quyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đánh giá về kết quả của Chương trình 08-CTr/TU, Sở Nội vụ cho rằng, cải cách hành chính thực sự là khâu đột phá, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, thể hiện qua các chỉ số đánh giá hoạt động của chính quyền Thành phố năm 2018: Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tiếp tục duy trì, giữ vững thứ hạng cao trong 2 năm liên tiếp (2/63 tỉnh, thành phố);

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 (PCI) xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2017, nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc năm 2018.

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính năm 2018 tăng 16 bậc so với năm 2017 (vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra và đề đích trước 2 năm so với mục tiêu Chương trình 08-CTr/TU).

Đề cập đến kết quả trong việc cải cách tổ chức bộ máy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn cho hay, đây là lần kiện toàn, sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong, thành công được Trung ương và dư luận đánh giá cao.

Cụ thể, Thành phố Hà Nội hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 23 sở và tương đương, sau sắp xếp đã giảm từ 208 phòng xuống còn 159 phòng, giảm 29 trưởng phòng, 120 phó phòng.

Ngoài ra, Hà Nội đã kiện toàn, sắp xếp 102 ban chỉ đạo thuộc UBND thành phố còn 28 ban chỉ đạo, giảm 74 ban chỉ đạo. Cùng với việc sắp xếp các cơ quan hành chính, UBND thành phố đã thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở giảm từ 401 xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị.

Cũng theo ông Nguyễn Chí Đoàn, sau 4 năm thực hiện kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị, Hà Nội đã giảm hơn 1.000 cán bộ, trong đó có 149 lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng.

Việc tinh giản biên chế cũng được tiến hành sau hi rà soát vị trí việc làm, thực hiện từng bước chứ không giảm ồ ạt...

Tin cùng chuyên mục