Hà Nội giảm 100% giá nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong 3 tháng

  • 17/09/2020 10:54
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19, TP Hà Nội quyết định: Các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa 10 m3/hộ gia đình) sẽ được hỗ trợ giảm giá 100% nước sinh hoạt trong 3 tháng: 4, 5, 6.

Báo cáo Bộ Tài chính tình hình và kết quả thực hiện giảm giá nước sạch sinh hoạt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội cho biết: trên cơ sở đề xuất của 11 công ty cấp nước (chiếm 95% sản lượng nước sạch cung ứng cho TP) và Sở Tài chính, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, TP sẽ hỗ trợ để giảm giá 100% cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bao gồm: các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố; các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa 10 m3/hộ gia đình). Thời gian thực hiện: 3 tháng (tháng 4 ,5 ,6 ) và sẽ được hỗ trợ để giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiếp theo.

Các doanh nghiệp cấp nước tự đảm bảo, ngân sách không cấp bù; giảm giá trực tiếp cho đối tượng hỗ trợ thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị. Đối với các đơn vị lưu thông mua nước từ đơn vị cấp nguồn (Công ty cổ phần nước mặt Sông Đà, Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống...) thì chi phí sản xuất, lưu thông nước sạch cho sản lượng nước hỗ trợ được phân bổ cho cả đơn vị sản xuất và lưu thông theo nguyên tắc mỗi đơn vị tự cân đối phần chi phí thuộc đơn vị mình.

UBND TP đề nghị các đơn vị cấp nước tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ để giảm giá 100% cho một số đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch.

UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây cung cấp danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các đơn vị cấp nước; tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị cấp nước trên địa bàn triển khai thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, Thành phố về việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, thống nhất với Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế khám chữa bệnh tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố cho các đơn vị cấp nước...

Tin cùng chuyên mục