Hà Nội dự kiến giải quyết việc làm cho 137.000 lao động

  • 16/12/2010 08:21
  • 0 bình luận
  • Huệ Chi
  • In bài
(ANTĐ) - Tin từ Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, thực hiện Đề án tiếp tục phát triển thị trường lao động thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 137.000 lao động năm 2011, dự kiến UBND thành phố sẽ phê duyệt Kế hoạch tổ chức hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch việc làm, các phiên giao dịch việc làm đến năm 2015.

Hà Nội dự kiến giải quyết việc làm cho 137.000 lao động

(ANTĐ) - Tin từ Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, thực hiện Đề án tiếp tục phát triển thị trường lao động thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 137.000 lao động năm 2011, dự kiến UBND thành phố sẽ phê duyệt Kế hoạch tổ chức hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch việc làm, các phiên giao dịch việc làm đến năm 2015.

Trước mắt, trong năm 2011 Hà Nội sẽ thực hiện tăng tần suất các phiên giao dịch việc làm cố định lên 60 phiên/năm, tổ chức 3 phiên/tháng vào các ngày 10, 20 và 28 hàng tháng. Bên cạnh đó sẽ tổ chức thêm 10 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các quận, huyện.

Cũng theo đánh giá, việc đưa sàn giao dịch việc làm vào hoạt động cùng các phiên giao dịch lưu động đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động của thành phố. Thông qua hoạt động của sàn giao dịch cũng góp phần lành mạnh hoá thị trường lao động, ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động môi giới, giao dịch giới thiệu việc làm trái pháp luật của các doanh nghiệp, hạn chế tình trạng cò mồi, lừa đảo người lao động.

Huệ Chi

Tin cùng chuyên mục