Hà Nội: Đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các dự án Công ty Lã Vọng, đất rừng Sóc Sơn

  • 04/08/2020 09:50
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTD.VN - Các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ liên quan tới Hà Nội đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả khá; tuy nhiên còn một số vụ việc phức tạp chưa thực hiện dứt điểm.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan nêu rõ: Thực hiện các kết luận thanh tra của Trung ương và thành phố, UBND TP Hà Nội đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo Thanh tra Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thực hiện.

Trong đó, có một số vụ việc lớn, có tính chất phức tạp kéo dài như: thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị; thanh tra các dự án của Công ty CP Thương mại và dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội; thanh tra tại Tổng Công ty HUD; thanh tra dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì; thanh tra toàn diện việc quản lỷ, sử dụng đất và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với khu đất tại khu vực sân bay Miếu Môn, huyện Mỹ Đức; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn…

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra trên địa bàn Thành phố, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 01/6/2017; Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện tại văn bản số 1095/TB-TU ngày 15/12/2017.

Đến nay, các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả khá, tuy nhiên, còn một số vụ việc phức tạp chưa thực hiện dứt điểm.

Huyện Sóc Sơn đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trên đất rừng

Huyện Sóc Sơn đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trên đất rừng

Để thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật, UBND TP yêu cầu Chánh Thanh tra Thành phố, Giám đốc, thủ trưởng các các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc trong việc thực hiện các kết luận thanh tra của Trung ương và thành phố đã được UBND TP chỉ đạo thực hiện.

Các các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo nguyên tắc: Tất cả các nội dung kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra phải tổ chức triển khai thực hiện;

Đối với các nội dung khó khăn, vướng mắc (do luật pháp thay đổi, không còn phù hợp với thực tiễn...) phải báo cáo làm rõ, đề xuất báo cáo UBND TP tổng hợp để báo cáo, kiến nghị với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo; đối với nội dung xử lý trách nhiệm phải kiên quyết thực hiện.

Thanh tra Thành phố tiếp tục là đầu mối đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện toàn bộ các kết luận Thanh tra (của Trung ương và thành phố); làm rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, có văn bản gửi cho các đơn vị yêu cầu nghiêm túc thực hiện, có biện pháp giám sát; đề xuất phương án xử lý trách nhiệm đơn vị không thực hiện...

UBND TP cũng giao Sở Nội vụ căn cứ báo cáo của Thanh tra TP về việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn để xem xét, đánh giá, không khen thưởng, hạ điểm thi đua năm của các đơn vị, người đứng đầu đơn vị và các cá nhân có liên quan chậm triển khai thực hiện kết luận thanh tra.

Tin cùng chuyên mục