Hà Nội: Đổi mới công tác dân vận, gắn chặt với quyền lợi của nhân dân

  • 20/12/2016 14:02
  • 0 bình luận
  • Bảo Ngọc
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 20-12, Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương và Bí thư Ban cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương và Bí thư Ban cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021

Trong giai đoạn 2011-2016, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường công tác dân vận trên địa bàn TP giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND TP đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Nổi bật là việc thực hiện Quy chế dân chủ và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã có nhiều đổi mới. UBND TP đã thông qua việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của 22/22 sở, ngành và tương đương. Sau sắp xếp, giảm 46 phòng ban (22,5%), giảm thêm 6 phòng so với Thông tư liên tịch của các Bộ, ngành Trung ương, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng; các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành sau khi sắp xếp giảm tử 401 xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%).

Công tác cải cách TTHC được TP xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là công tác kiểm soát. Tính đến 30/4/2015, tổng số TTHC được TP rà soát là 1.349 thủ tục, thẩm quyền cấp huyện là 271, cấp xã là 129 thủ tục. Đến nay, đã tổ chức khai trương và công bố Bộ TTHC trong lĩnh vực giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội (gồm 11 dịch vụ công), cung cấp nước sạch cho người dân, tổ chức tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch số 2 Hà Nội (gồm 7 dịch vụ công).

TP cũng đã triển khai Đề án “Thí điểm mở lớp đào tạo 1000 công chức nguồn TP giai đoạn 2012-2015”, đây được coi là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của Thủ đô…

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương và Bí thư Ban cán sự Đảng UBND TP Nguyễn Đức Chung đã cùng ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương và đánh giá cao chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND TP giai đoạn 2011-2016, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, ANQP của Thủ đô. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các quận, huyện sớm triển khai đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Ban dân vận và Ban cán sự đảng UBND để sớm triển khai ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2021 ở cấp quận, huyện, hàng năm có sơ kết, đánh giá để rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn nữa trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp trong công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố thống nhất sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nội dung công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước thành những chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Trong việc thực hiện mục tiêu Năm kỷ cương hành chính - 2017 và những năm tiếp theo, TP sẽ xây dựng cơ chế, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia quản lý nhà nước; giám sát cán bộ, công chức thực thi pháp luật và hoạt động của cơ quan chính quyền các cấp; Tăng cường công tác CCHC, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, phục vụ nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; chỉ đạo điều hành, hướng vào trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đặt ra; phân công rõ trách nhiệm, từng công việc gắn với tiến độ và hiệu quả thực hiện.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng đề nghị các các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã phải nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác dân vận từ phương thức hoạt động đến phong cách của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, phục vụ nhân dân.

“Những chủ trương, chính sách, quyết định của cơ quan hành chính các cấp khi ban hành đều phải gắn với quyền lợi của nhân dân, phải lấy ý kiến của nhân dân. Ngay cả trường hợp quyết định đúng rồi mà dân chưa hiểu, chưa đồng tình thì phải ra sức tuyên truyền, giải thích cho dân, biết chờ đợi dân; kịp thời điều chỉnh chủ trương, chính sách cho phù hợp với thực tế cuộc sống”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục