Hà Nội: Đề cao trách nhiệm nêu gương, chuẩn bị tốt nhân sự khóa tới

  • 09/01/2019 13:56
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 9-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã tiến hành Hội nghị lần thứ 17 để xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có bài phát biểu quan trọng kết luận hội nghị.

Hà Nội: Đề cao trách nhiệm nêu gương, chuẩn bị tốt nhân sự khóa tới ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, những thành tựu của thành phố trong năm 2018 là do sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương trong nước. Đây là kết tinh của sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; sự lãnh đạo sát sao, đúng đắn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Trong đó, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và từng đồng chí đã luôn đoàn kết, trách nhiệm, sâu sát, dân chủ, trí tuệ, thực hiện đúng quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tinh thần thẳng thắn, cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời; chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thể hiện được tinh thần và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chỉ đạo, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy...

Đề nghị các cấp, ngành tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, đây là nội dung quan trọng để giúp thành phố ngày càng tiến bộ, ngày càng phát huy được mặt tích cực, hạn chế những việc yếu kém.

Trong đó, Bí thư Thành ủy chỉ đạo tập trung khắc phục 10 tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém; 97 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn do Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo; 88 vụ việc phức tạp do các các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê; tập trung giải quyết những vấn đề nhạy cảm, dân sinh bức xúc, công tác cán bộ... Cùng đó, các cấp ủy Đảng phải tăng cường rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế làm việc.

Trách nhiệm nêu gương

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ: “Trước yêu cầu của năm 2019, năm nước rút thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hằng ngày tác động mạnh mẽ, Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động tăng tốc thực hiện để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố”.

Do đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, ngành chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là, phải chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII về tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, Quy định số 08-Qđi/TƯ của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Hà Nội: Đề cao trách nhiệm nêu gương, chuẩn bị tốt nhân sự khóa tới

Cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nhất là những nơi còn yếu kém, hoặc có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Đặc biệt, cần hoàn thiện và trình Bộ Chính trị thông qua Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, trên cơ sở đó trình Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù cần thiết cho Thủ đô trong thời gian tới; Triển khai sắp xếp, tổ chức các ban tham mưu của Đảng theo Quy định 04-QĐ/TƯ của Ban Bí thư; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện Đề án thí điểm một số chức danh kiêm nhiệm.

Tăng cường đối thoại, lắng nghe

Hai là, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định.

Phải chú trọng rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, bảo đảm chất lượng, dân chủ, công tâm, khách quan, lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới; đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; chủ động công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ba là, cần tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, không để trở thành điểm nóng. Cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các vấn đề còn hạn chế, chậm chuyển biến, khắc phục; chỉ đạo và có giải pháp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp ở một số địa phương, đơn vị.

Bốn là, cần rà soát, chỉ đạo thực hiện rốt ráo các chỉ tiêu, nhiệm vụ 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

“Với khí thế, tinh thần quyết tâm, sự đồng thuận cao, Thành ủy tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, xây dựng Thủ đô vững bước trên con đường phát triển”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Chiều nay, theo chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI.

Tin cùng chuyên mục