Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 8,5 - 9,5%

  • 12/07/2013 06:19
  • 0 bình luận
  • Chính Trung
  • In bài
ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã ban hành Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. 

Mục tiêu tổng quát của Hà Nội trong năm 2014 là đẩy nhanh tăng trưởng đi đôi với giữ vững ổn định kinh tế, nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. TP cam kết làm tốt hơn công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội; tiếp tục cải cách hành chính và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Đối với phát triển kinh tế, TP yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tăng trưởng và phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn khoảng 8,5-9,5%.Tin cùng chuyên mục