Hà Nội: Dành hơn 152 tỷ đồng chi trả trợ cấp người có công hàng tháng

  • 20/08/2019 14:03
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Hà Nội đã giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với gần 90.000 trường hợp, kinh phí trên 152 tỷ đồng/tháng.
Chăm sóc sức khỏe cho người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội

Chăm sóc sức khỏe cho người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội

Theo báo cáo công tác thực hiện chính sách người có công, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, cho biết, việc thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa" được các cấp, các ngành chú trọng, quan tâm. Số xã, phường, thị trấn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa 584/584, đạt 100% so với kế hoạch; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn thành phố đạt 32.672 triệu đồng, đạt 147,7%. Tặng 4,169/2.645 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa" với kinh phí 5.227 triệu đồng, đạt 157,6% so với kế hoạch.

Các quận, huyện, thị xã đã thực hiện tu sửa, nâng cấp 96/65 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí 60.713 triệu đồng, đạt 147,7% so với kế hoạch. Ngoài ra, thành phố đã trích 05 tỷ đồng, từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố để tu bổ, nâng cấp 5 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các huyện: Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Phú Xuyên và Chương Mỹ.

Trong 7 tháng đầu năm, việc triển khai thực hiện Kế hoạch điều dưỡng cho người có công với cách mạng năm 2019, đặc biệt triển khai chính sách đặc thù về điều dưỡng đối với người có công từ 80 tuổi trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 5/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến tháng 7/2019, toàn thành phố đã thực hiện điều dưỡng tại các trung tâm cho 8.886 người có công/12.873 người có công, đạt 69% kế hoạch.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố đối với người có công. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Hoàn thành kế hoạch điều dưỡng phục hồi sức khỏe năm 2019 cho 36.284 lượt người có công.

Bên cạnh đó, TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác chăm sóc người có công với cách mạng, huy động mọi nguồn lực xã hội để không ngừng nâng cao đời sống người có công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công...

Tin cùng chuyên mục