• Hà Nội: Đề xuất dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm

    Hà Nội: Đề xuất dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm

    ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị từ khi phát hiện F0, tối đa trong 4 tiếng, mẫu xét nghiệm của các trường hợp F1 phải chuyển về CDC. 6 tiếng sau CDC phải trả kết quả bởi nếu âm tính sẽ "giải phóng" được F2, giảm gánh nặng cho địa phương.