Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 36 chức danh do HĐND TP bầu

  • 06/12/2018 12:54
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Cuối giờ sáng 6-12, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND TP bầu.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu HĐND TP có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND TP bầu.

Cụ thể, kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 36 người như sau:

STT

Người được lấy tín nhiệm

Chức danh

Kết quả lấy phiếu

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Số phiếu

%

Số phiếu

%

Số phiếu

%

Khối HĐND TP

 Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội

1

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

              100 98,04 0,98  0,98

2

Nguyễn Ngọc Tuấn 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội

              86 84,31  6 5,88  10  9,8

3

Phùng Thị Hồng Hà

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

82  80,39  16 15,69  4 3,92
Ủy viên Thường trực HĐND TP Hà Nội 

1

Trần Thế Cương

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội

85  83,33  13 12,75  2,94

2

Lê Minh Đức 

 

Chánh Văn phòng HĐND TP Hà Nội

 81  79,41  16 15,69  2,94 
 3  

Phạm Thị Thanh Mai 

 Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Hà Nội  90 88,24   7  6,86 3,92 
 4  

Nguyễn Hoài Nam 

Trưởng ban Pháp chế, HĐND TP Hà Nội  87  85,29 8,82   5  4,9
 5  Nguyễn Nguyên Quân  Trưởng ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội  85  85,29 12  11,76   2 1,96 
 Khối UBND TP
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội 
 1  

Nguyễn Đức Chung 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội   84  82,35  14 13,73   4 3,92 
 2

Nguyễn Văn Sửu 

 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội   76 74,51   20  19,61 4,9 
 3 Nguyễn Quốc Hùng   Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội 61  59,8  27   26,4 12   11,76
 4  Nguyễn Thế Hùng  Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội 67   65,69 31   30,39  2 1,96 
 5 Ngô Văn Quý  Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội  58  56,86   33 32,35  10   9,8
 6  Lê Hồng Sơn Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội  45  44,12  42  41,18   13 12,75 
 7 Nguyễn Doãn Toản  Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội   74 72,55  17  16.67   10  9,8
Ủy viên UBND TP Hà Nội 
 1

Lê Ngọc Anh 

 
Giám đốc Sở KH-CN  52 50,98   45 44,12  5 4,9 
 2  Lê Văn Dục  Giám đốc Sở Xây dựng  43 42,16  45  44,12  14  13,73 
 3 Chử Xuân Dũng  Giám đốc Sở GD-ĐT    40  39,22 49  48,04  13   12,75
4 Vũ Đăng Định  Giám đốc Sở Ngoại vụ   65  63,73  33  32,35   4 3,92 
5 Nguyễn Trọng Đông  Giám đốc Sở TN&MT 41  40,20   45 44,12  16  15,69 
6  Tô Văn Động  Giám đốc Sở VH-TT 50  49,02  40  39,22  12  11,76 
7 Hà Minh Hải   Giám đốc Sở Tài chính  88 86,27  13  12,75   1 0,98 
 8 Trần Đức Hải   Giám đốc Sở Du lịch 49  48,04  46 45,10  7  6,86
 9 Nguyễn Khắc Hiền  Giám đốc Sở Y tế  69  69,65  29  28,43  3,92 
10 Nguyễn An Huy  Chánh Thanh tra TP   76  74,51   22  21,57 3,92 
11  Đoàn Duy Khương  Thiếu tướng, Giám đốc CATP Hà Nội   65 63,73  27  26,47  10  9,8 
 12  Chu Phú Mỹ Giám đốc Sở NN&PTNT  49 48,04   35  34,31 18   17,67
 13  Nguyễn Mạnh Quyền Giám đốc Sở KH&ĐT 74  72,55   17 16,6  11  10,78 
14   Trần Huy Sáng Giám đốc Sở Nội vụ 79  77,45  20   19,61 2,94 
15  Khuất Văn Thành Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 81  79,41  17  16,6  4 3,92 
16   Lê Hồng Thăng Giám đốc Sở Công Thương    59 57,84   38 37,35   5 4,9 
17 Phạm Quý Tiên  Chánh Văn phòng UBND TP   70 68,63  28  27,45  3,92 
 18 Ngô Anh Tuấn  Giám đốc Sở Tư pháp  57  55,88 42  41,18   2,94
 19 Vũ Văn Viện  Giám đốc Sở GT-VT   69  67,65   29 28,43   4  3,92
 20  Lê Vinh  Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc 49   48,04 43   42,16  10 9,8 
21  Nguyễn Tất Vinh   Trưởng ban Dân tộc 41   40,2 51  50  10  9,8 

Tin cùng chuyên mục