Hà Nội công bố kết luận xử lý trách nhiệm việc cải tạo, thay thế cây xanh

  • 21/07/2015 11:53
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTĐ -Ngày 14-7-2015, UBND TP Hà Nội đã có thông báo số 94/TB-UBND, Thông báo Kết luận của UBND TP về xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố. Dưới đây là toàn văn Thông báo Kết luận của UBND TP:

Ngày 10-7-2015, UBND TP đã họp xem xét việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở Kết luận Thanh tra, Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh và báo cáo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, UBND TP đã xem xét toàn diện tính chất, mức độ, động cơ, mục đích, nguyên nhân và hậu quả của các sai phạm; với tinh thần nghiêm túc tự phê bình, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với từng tập thể và cá nhân liên quan, UBND TP thống nhất kết luận như sau:

Về phía UBND TP Hà Nội:

UBND TP đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thay mặt UBND TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND TP để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

UBND TP Hà Nội đã xem xét, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP phụ trách trực tiếp việc cải tạo thay thế cây xanh. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm cá nhân trước UBND TP về những tồn tại, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc cải tạo, thay thế cây xanh.

UBND TP thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

UBND TP thông báo nội dung kết luận thanh tra và nội dung kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND thành phố tới ông Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP trong việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014-2015.

Đối với Sở Xây dựng Hà Nội: 

UBND TP phê bình tập thể Ban giám đốc Sở Xây dựng và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND TP trong xây dựng, phê duyệt đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

Đối với các cá nhân của Sở Xây dựng Hà Nội: ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước UBND TP về công tác tham mưu xây dựng đề án và trách nhiệm với tư cách là giám đốc Sở Xây dựng để các phòng, ban, đơn vị và cán bộ của Sở có những khuyết điểm và vi phạm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh.

UBND TP đồng ý với nội dung kiểm điểm và yêu cầu ông Dục nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND TP và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc quản lý.

Ông Hoàng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm về những thiếu sót, sai phạm trong lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách, tự nhận hình thử kỷ luật khiển trách. UBND TP quyết định xử lý kỷ luật với hình thức Cảnh cáo, không giao phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa.

Ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm: Đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật với hình thức Cảnh cáo, chuyển công tác làm Phó giám đốc Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức Giáng chức.

Ông Trịnh Văn Lý, Phó trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm: Đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra, tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, chuyển công tác khác. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức Giáng chức.

Ông Trần Ngọc Hùng, trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra, tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức Cách chức.

Ông Bùi Ngọc Hòa, Phó giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra, tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Khiển trách, không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức Cảnh cáo.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh của Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra, tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP thống nhất giao Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật Cảnh cáo.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; Tự nhận xin nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước Lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND TP. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức Khiển trách.

Ông Lê Trung Ngọc, nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm: Đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; Tự kiểm điểm đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở xây dựng xem xét, xử lý Buộc thôi việc.

Đối với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh

UBND TP phê bình tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh; đồng thời yêu cầu đồng chí Đỗ Ngọc Hoàng- Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc với trách nhiệm của người đứng đầu, phụ trách chung.

Ông Nguyên Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh- trực tiếp tham gia việc cải tạo thay thế cây xanh: Đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật Khiển trách; Công ty kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Khiển trách. UBND Thành phố thống nhất xử lý kỷ luật Khiển trách.

Ông Cao Quang Đại, Giám đốc Xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh: Đã kiểm điểm Theo kết luận Thanh tra; Công ty kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Khiển trách. UBND Thành phố thống nhất xử lý kỷ luật Khiển trách.

Đối với Sở Tài chính:

Tập thể Lãnh đạo Sở và các cá nhân có liên quan: Đã kiểm điểm trách nhiệm quản lý xây dựng đơn giá và thẩm định thanh quyết toán liên quan tới việc xây dựng, thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh; tập thể lãnh đạo tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước UBND TP.

UBND TP đồng ý theo đề xuất của Sở và phê bình tập thể lãnh đạo Sở Tài chính, yêu cầu Ban Giám đốc Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông:

Tập thể lãnh đạo Sở và các cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm thực hiện Kế hoạch só 1923/KH-STTTT về tuyên truyền thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh; Tập thể lãnh đạo tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. UBND TP thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu Lãnh đạo Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.

Về phía UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông:

UBND TP yêu cầu UBND các quận nêu trên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.

UBND TP yêu cầu tập thể và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận của UBND TP, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố thời gian qua.

UBND TP giao Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra Thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo UBND TP; Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin đầy đủ, kịp thời việc xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân, đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền góp phần tạo đồng thuận xã hội, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với thông tin sai trái, gây phức tạp tình hình.

Tin cùng chuyên mục