Hà Nội công bố danh sách các nghệ nhân vượt qua Hội đồng cấp thành phố

  • 02/09/2020 09:40
  • 0 bình luận
  • Thanh Xuân
  • In bài
ANTD.VN - Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa công bố danh sách nghệ nhân vượt qua Hội đồng cấp Thành phố, trong đợt xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ III- năm 2021. Theo đó, có 15 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 77 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 thành phố Hà Nội và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố đã họp, chọn ra các cá nhân đủ tiêu chuẩn, để đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ở các cấp hội đồng tiếp theo là Hội đồng cấp Bộ và xa hơn nữa là Hội đồng Nhà nước.

Hà Nội công bố danh sách các nghệ nhân vượt qua Hội đồng cấp thành phố ảnh 1

Các nghệ nhân ở loại hình ca trù chiếm số lượng đông đảo trong lần xét tặng danh hiệu Nghệ nhân của thành phố Hà Nội năm 2021

Các nghệ nhân vượt qua Hội đồng cấp Thành phố tập trung ở nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể như: Ca trù, hát tuồng, diều sáo, hát xẩm, múa rối, nặn tò he và tín ngưỡng thờ mẫu. Trong đó, loại hình ca trù chiếm số đông, gồm 7 nghệ nhân được đề nghị danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 11 nghệ nhân được đề nghị danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Danh sách nghệ nhân được đề nghị xét tặng các danh hiệu sẽ được công khai trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp Bộ. Thời gian lấy ý kiến là 15 ngày, kể từ ngày 28/8/2020.

Hà Nội công bố danh sách các nghệ nhân vượt qua Hội đồng cấp thành phố ảnh 2

Tò he, loại hình di sản duy nhất chỉ có ở Hà Nội

Các ý kiến đóng góp gửi về Phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (số 47, Hàng Dầu, Hoàn Kiếm)

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ III- năm 2021 xem tại đây.

Tin cùng chuyên mục