Hà Nội có quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

  • 22/09/2014 06:25
  • 0 bình luận
  • Thái Nguyên
  • In bài
ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Theo đó, có 5 quy chuẩn liên quan tới khí thải và nước thải trong các lĩnh vực công nghiệp được ban hành. 

Các quy chuẩn sẽ được áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phát thải khí thải, nước thải công nghiệp thuộc địa bàn Thủ đô. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2015.

Tin cùng chuyên mục