Hà Nội: Chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải tiêu biểu về trí tuệ, thật sự trong sạch

  • 08/08/2019 11:51
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài

ANTD.VN - Thành ủy Hà Nội yêu cầu, công tác nhân sự để bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 của đảng bộ các cấp thuộc thành phố phải đặc biệt coi trọng chất lượng; có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch...

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị sáng nay, 8-8

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị sáng nay, 8-8

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”, trong đó nêu ra 6 yêu cầu cần tập trung thực hiện.

Đặc biệt, nhân sự là nội dung quan trọng được quan tâm hàng đầu của mỗi kỳ đại hội đảng. Kế hoạch 155 của Thành ủy Hà Nội nêu rõ, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp.

“Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” – Thành ủy Hà Nội yêu cầu.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Kế hoạch 155 còn nêu ra 6 nhóm nội dung và 13 nhóm vấn đề tổ chức thực hiện; trong đó chỉ rõ về công tác chuẩn bị đại hội từ xây dựng văn kiện đến chuẩn bị nhân sự, các lưu ý về số lượng và cách tính tuổi cán bộ giới thiệu bầu cấp ủy khoá mới; vấn đề sắp xếp cán bộ sau đại hội.

Về thời gian, Đại hội đảng viên hoặc đại hội đảng bộ cơ sở tổ chức không quá 2 ngày, bắt đầu tư tháng 4-2020 và hoàn thành trước ngày 30-6-2020.

Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện, đảng bộ khối, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố tổ chức không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31-10-2020.

Ông Vũ Đức Bảo cho biết thêm, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo 1 đảng bộ quận, 1 đảng bộ huyện, 1 đảng bộ tổng công ty tiến hành đại hội điểm vào đầu quý II-2020. Mỗi quận, huyện, thị xã được giao chỉ đạo 1 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm vào đầu quý I-2020 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Tin cùng chuyên mục