Hà Nội chỉ có 3 Trung tâm dịch vụ việc làm tư nhân có giấy phép

  • 09/05/2007 09:09
  • 0 bình luận
  • Huệ Chi
(ANTĐ) - Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội ngày 8-5, thực hiện chương trình sắp xếp lại các trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố theo Quy định mới của Chính phủ, đến nay chỉ có 3 doanh nghiệp tư  nhân được Sở LĐ-TB&XH cấp giấy phép hoạt động. Đó là Công ty TNHH Quốc tế Thái Minh, Công ty cổ phần Hanel, Cty cổ phần Thắng Hoàng Chung.

Hà Nội chỉ có 3 Trung tâm dịch vụ việc làm tư nhân có giấy phép

(ANTĐ) - Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội ngày 8-5, thực hiện chương trình sắp xếp lại các trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố theo Quy định mới của Chính phủ, đến nay chỉ có 3 doanh nghiệp tư  nhân được Sở LĐ-TB&XH cấp giấy phép hoạt động. Đó là Công ty TNHH Quốc tế Thái Minh, Công ty cổ phần Hanel, Cty cổ phần Thắng Hoàng Chung.

Nếu tính cả 5 trung tâm dịch vụ việc làm của Nhà nước, hiện nay trên toàn thành phố chỉ có 8 trung tâm dịch vụ và giới thiệu việc làm có đủ điều kiện hoạt động. Theo đánh giá, hệ thống dịch vụ môi giới, giới thiệu việc làm trước đây tồn tại 2 hệ thống. Đó là hệ thống được thành lập theo Nghị định 72/CP của Chính phủ. Với hệ thống hoạt động theo Nghị định của Chính phủ, Hà Nội có 13 Trung tâm. Hệ thống thứ hai, các trung hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Hà Nội có khoảng 677 doanh nghiệp (vào cuối năm 2006) có chức năng này. Mặc dù với số lượng lớn nhưng chỉ có rất ít doanh nghiệp thực sự hoạt động theo đúng chức năng được cấp phép. Hoặc nếu có hoạt động thì hầu hết các chủ doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên không có nghiệp vụ về quản lý lao động, không nắm được thông tin về thị trường lao động và pháp luật lao động. Đặc biệt tại hệ thống này có nhiều hiện tượng lừa đảo người lao động. Nhiều địa chỉ, số điện thoại của các trung tâm đăng ký giấy phép nhưng khi các cơ quan chức năng kiểm tra, liên hệ thì địa chỉ, số điện thoại không tồn tại.

Một trong những quy định của Nghị định 19/2005/NĐ-CP thì, doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này phải có một số điều kiện cơ bản như có ít nhất 5 cán bộ có trình độ đại học trở lên, trong đó phải có cán bộ chuyên về quan hệ lao động; có trụ sở ổn định, có cơ sở vật chất, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm.

Theo một cán bộ ngành LĐ-TB&XH, thời gian vừa qua hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn Hà Nội là khá “nóng”. Vấn đề này được người lao động và cả doanh nghiệp quan tâm. Từ sự lộn xộn của các trung tâm giới thiệu việc làm đã gây ảnh hưởng đến người lao động. Có nhiều doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm hoạt động mục đích chỉ thu phí của người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã lừa đảo người lao động bằng cách giả danh xuất khẩu lao động, tuyển người để thu phí. Theo đại diện của Sở LĐTB&XH, thời gian tới Sở sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm những trung tâm không đủ điều kiện và chưa được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm này.

Huệ Chi

Tin cùng chuyên mục