Hà Nội: Chấm dứt ngay cho thuê, cho mượn; tạm dừng bán nhà đất công

  • 09/11/2017 07:20
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các đơn vị thuộc thành phố phải chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà, đất công.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa yêu cầu các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Theo đó, UBND TP Hà Nội chỉ đạo chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng và thực hiện nộp toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động nêu trên vào ngân sách nhà nước.

Hà Nội từng phát hiện nhiều trường hợp cho thuê, cho mượn nhà đất công sai quy định pháp luật

Hà Nội từng phát hiện nhiều trường hợp cho thuê, cho mượn nhà đất công sai quy định pháp luật

Đặc biệt, các đơn vị phải tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi triển khai Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 342/TTg-V.I ngày 07/3/2017; Điểm c, Khoản 2, Mục IV Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1151/UBND-KT ngày 15/3/2017 của UBND TP cho đến khi Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

Trong thời hạn chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, các trường hợp bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đang xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Mục IV Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm, cơ sở tập trung đông người trong đô thị, đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch và không để thất thoát tài sản nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích