Hà Nội "chấm điểm" từng sở, ngành, quận, huyện

  • 24/10/2017 09:00
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Để đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính, hàng năm, thành phố Hà Nội đều tổ chức chấm điểm đối với từng sở, ngành, quận, huyện và công bố công khai.
Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị sẽ được công bố công khai

Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị sẽ được công bố công khai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa yêu cầu triển khai việc đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Yêu cầu chung là hoạt động đánh giá, chấm điểm phải đảm bảo chính xác, tiết kiệm, hiệu quả; đúng tiến độ theo Kế hoạch của UBND TP. 

Thành phố chỉ đạo thực hiện 2 hình thức chấm điểm gồm: tự đánh giá và đánh giá qua điều tra xã hội học. Trong đó, kết quả điều tra xã hội học (dữ liệu trả lời theo phiếu hỏi, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học) phải được cập nhật thường xuyên, liên tục. Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2017 sẽ giám sát.

Hội đồng cũng sẽ thẩm định điểm tự chấm của các cơ quan, đơn vị và quyết định điểm đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định. Đồng thời, Hội đồng sẽ xem xét kết quả điều tra xã hội học, xác định và trình UBND TP phê duyệt, công bố Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2017 của các đơn vị.

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cho thấy, trong chỉ số thành phần Cải cách thủ tục hành chính, có 7 sở đạt điểm số tối đa 8/8 (100%); Sở LĐ-TB&XH đạt thấp nhất, 70%. Ở khối quận, huyện, thị xã, có 5 quận cũng đạt điểm số tối đa 8/8 (100%). Có 4 đơn vị chỉ đạt dưới 80% (thấp nhất) là quận Hà Đông và các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Sóc Sơn.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, giá trị trung bình của 9 chỉ số thành phần đều đạt kết quả khá cao, đồng đều. Tuy nhiên, chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính của các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã đa số đạt giá trị trung bình dưới 80%. Nhìn chung, giá trị trung bình tại các chỉ số thành phần của UBND các quận, huyện, thị xã nhỉnh hơn không đáng kể so với các sở.

Hầu hết cơ quan, đơn vị có kết quả thấp tại một số tiêu chí của các chỉ số thành phần, như nội dung về thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết hồ sơ hành chính trực tuyến mức độ 3... Nếu một số tiêu chí thành phần như mức độ thực hiện kế hoạch, chế độ báo cáo, kiểm tra ở các chỉ số thành phần… được các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc, điểm số sẽ cao hơn và góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị.

Kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cho thấy, trong chỉ số thành phần Cải cách thủ tục hành chính, có 7 sở đạt điểm số tối đa 8/8 (100%); Sở LĐ-TB&XH đạt thấp nhất, 70%. Ở khối quận, huyện, thị xã, có 5 quận cũng đạt điểm số tối đa 8/8 (100%). Có 4 đơn vị chỉ đạt dưới 80% (thấp nhất) là quận Hà Đông và các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Sóc Sơn.

Sở Nội vụ Hà Nội

Tin cùng chuyên mục