Hà Nội: Cần bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá việc ứng xử nơi công cộng

  • 19/02/2019 17:00
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại quận Ba Đình, Đoàn công tác của thành phố đặc biệt lưu ý, cần đầu tư thích đáng để phục vụ nhân dân tốt nhất cũng như khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá việc ứng xử nơi công cộng...
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với quận Ba Đình

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với quận Ba Đình

Chiều 19-2, Đoàn công tác số 2 của Thành ủy Hà Nội do Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất việc triển khai Chương trình 04 của Thành ủy về thực hiện quy tắc ứng xử tại quận Ba Đình. 

Trước đó, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp kiểm tra đột xuất ở UBND phường Kim Mã;  Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý kiểm tra tại bộ phận một cửa UBND quận. Về cơ bản, quận đã thực hiện tốt việc triển khai quy tắc ứng xử nơi công cộng. Các thông báo, chỉ dẫn được niêm yết công khai ở vị trí dễ nhìn, để người dân biết, thực hiện cũng như giám sát.

UBND quận Ba Đình cho biết, hai bộ Quy tắc ứng xử đã được phổ biến rộng rãi tới mọi cơ quan và nhân dân của quận; tập trung vào những chuẩn mực văn hóa, những việc “Nên làm; Không nên làm” nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của tổ chức, cá nhân nơi công cộng; công tác quản lý lễ hội có nhiều chuyển biến, văn minh...

14 phường của quận đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng. Quận cũng niêm yết Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động tại trụ sở UBND quận các phường; in và phát 3.650 bản quy tắc tới cán bộ, công chức thuộc 112 cơ quan, đơn vị của quận.

Việc thực hiện quy tắc ứng xử cũng được quận xác định là một trong các tiêu chí chấm điểm cán bộ... Quận cũng xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số hành chính để chấm điểm các phường.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại bộ phận một cửa UBND quận Ba Đình

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại bộ phận một cửa UBND quận Ba Đình

Quận cũng đã tiến hành 84 lượt kiểm tra tra công vụ, kịp thời nhắc nhở, hạn chế mức thấp nhất cán bộ, công chức có sai sót. Năm 2018, quận đã kỷ luật hơn 10 cán bộ, công chức vi phạm, ứng xử không đúng. Đầu năm 2019, quận đã kiểm tra đột xuất ở 4 phường, không có đơn vị nào vi phạm về việc thực hiện kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính những ngày đầu năm mới. 

Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực trong ứng xử nơi công cộng, theo UBND quận, vẫn còn tình trạng nể nang trong phê bình nhắc nhở với đồng nghiệp. Nhiều người dân dù đã hiểu nhưng vẫn có những hành vi không đúng vì biện pháp chủ yếu hiện nay trong triển khai thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng chủ yếu vẫn là hình thức tuyên truyền.

Nêu việc cần đánh giá rõ kết quả việc thực hiện việc quy tắc ứng xử, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đánh giá, đã có chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức; người dân bước đầu đã có nhận thức về cách ứng xử nhưng vẫn cần quá trình để chuyển biến thêm.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị quận cần tích cực triển khai quy tắc ứng xử hơn nữa; sáng tạo trong cách thực hiện; tuyên truyền sâu rộng hiệu quả hơn trong đó chú trọng giáo dục quy tắc ứng xử ngay từ trường học.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Trưởng Đoàn công tác lưu ý quận Ba Đình cần tăng cường tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử ở nơi công cộng ở các tổ chức đảng không thuộc các đơn vị, cơ quan của quận để lan tỏa trong toàn bộ cán bộ, Đảng viên. 

Quận cũng cần tuyên truyền, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện với các cơ quan đơn vị trên địa bàn, nhất là ở khu vực công cộng.

Trưởng Đoàn công tác cũng gợi mở, Ba Đình cần đầu tư thích đáng từ những chi tiết nhỏ nhất để nhân dân được phục vụ tốt nhất, đảm bảo người dân luôn được tôn trọng, thoải mái.

Quận cũng cần phát huy vai trò của đoàn thể trong việc phát hiện nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân ngay từ cộng đồng dân cư; lấy cái tốt đẩy lùi cái chưa tốt...

Tin cùng chuyên mục