Hà Nội: Cán bộ, phóng viên báo chí học tập "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân" theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  • 06/03/2019 14:12
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 6-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của Hà Nội.
Đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trình bày

Đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trình bày

chuyên đề tại Hội nghị

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đã quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề gồm 2 nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy tính dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Theo đồng chí Phạm Thanh Học, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân dân rất giản dị, gần gũi, dễ học tập, luôn "lấy dân làm gốc". Tôn trọng nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, có dân là có tất cả "vô luận việc gì, đều do người làm ra. Từ nhỏ đến to, từ gần đến xa đều thế cả. Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng... Do đó, chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta".

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân thể hiện rất rõ ở quan điểm khi người nói đạo đức cách mạng là: "Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình. Hết lòng phục vụ nhân dân". 

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, từ chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của năm 2019, mỗi cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô cần xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Tin cùng chuyên mục