Hà Nội: Cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

  • 20/07/2013 07:10
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Ngày 19-7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa XI) đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn TP. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) có ý nghĩa rất sâu sắc, bởi đây là những nội dung rất quan trọng, đối với sự phát triển  toàn diện và bền vững của đất nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Đồng chí yêu cầu khi triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết và các kết luận Trung ương 7 cần lưu ý việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là yêu cầu khách quan, cần thiết; được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, dưới sự lãnh đạo của  Đảng; có cơ chế bảo đảm sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về các nội dung sửa đổi, để Quốc hội có đầy đủ cơ sở xem xét quyết định. Để triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7, lãnh đạo TP sẽ gương mẫu đi đầu trong thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực nhiều khiếu kiện, giải quyết kịp thời tận gốc, tránh gây bức xúc trong nhân dân. 


Tin cùng chuyên mục