Hà Nội bổ sung 155 tỷ đồng cải cách tiền lương

  • 01/11/2013 07:04
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã quyết định bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc TP Hà Nội. 

Cụ thể, TP trích hơn 155,025 tỷ đồng từ ngân sách cấp thành phố bổ sung cho các sở, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Trong trường hợp kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng hết được chuyển sang kỳ sau để tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, không được sử dụng cho các mục đích khác.

Tin cùng chuyên mục