Hà Nội bỏ quy định cụ thể mức kỷ luật học sinh vi phạm giao thông

  • 14/03/2016 18:00
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài

ANTĐ - Thay vì quy định cụ thể việc buộc thôi học 1 tuần với học sinh vi phạm luật giao thông nhiều lần, Hà Nội để các trường tự quyết theo Điều lệ trường học và các văn bản liên quan.

Ngày 14-3-2016, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, đã làm việc với lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội về kế hoạch thực hiện phong trao thi đua đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, theo thông báo thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh các nội dung về kỷ luật học sinh vi phạm luật giao thông khiến dư luận phản ứng.

Theo đó, để thống nhất việc triển khai theo đúng quy định tại các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và các văn bản pháp luật liên quan, ngày 14-3, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký ban hành văn bản kế hoạch số 1062/KH-SGD&ĐT thay thế cho văn bản số 925/KH-SGD&ĐT, ngày 07/3/2016 để các nhà trường thực hiện theo kế hoạch mới về thi đua đảm bảo an toàn giao thông ngành giáo dục Thủ đô giai đoạn 2016-2020.

Tại văn bản này, các hình thức xử lý kỷ luật nhà trường, cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên đã được điều chỉnh.
Bỏ quy định về buộc thôi học 1 tuần, phụ huynh, học sinh cần tự tăng ý thức thực hiện Luật Giao thông

Bỏ quy định về buộc thôi học 1 tuần, phụ huynh, học sinh cần tự tăng ý thức thực hiện Luật Giao thông

Bỏ quy định về buộc thôi học 1 tuần, phụ huynh, học sinh cần tự tăng ý thức thực hiện Luật Giao thông

Cụ thể, đối với các trường học để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh sinh viên vi phạm pháp luật không có biện pháp xử lý kịp thời, không thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo sẽ căn cứ tình hình thực tế xét trừ vào tiêu chí thi đua cuối năm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên căn cứ vào độ và số lần vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật công chức hiện hành và quy định của ngành.

Đặc biệt, văn bản này quy định, đối với học sinh, căn cứ vào độ và số lần vi phạm sẽ bị xử lý về hạnh kiểm, kỷ luật theo quy định tại Thông tư 12 của Bộ GD-ĐT năm 2011 ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp; Thông tư số 58 năm 2011 của Bộ GD-ĐT về đánh giá xếp loại học sinh và các văn bản pháp luật có liên quan.
Như vậy, thay vì quy định cụ thể các mức kỷ luật đối với học sinh vi phạm một lần hay nhiều lần, Sở sẽ để các trường đối chiếu với quy định xử lý trong các văn bản liên quan.

Theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức phê bình trước lớp, trước trường; khiển trách và thông báo với gia đình; cảnh cáo ghi học bạ; buộc thôi học có thời hạn.

Tin cùng chuyên mục