Hà Nội: 100% công chức, viên chức cài đặt ứng dụng VssID trước 31-3

  • 21/03/2021 10:14
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.
Hà Nội: 100% công chức, viên chức cài đặt ứng dụng VssID trước 31-3 ảnh 1

Để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện chiến lược số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

UBND TP giao các quận, huyện, thị xã, Bưu điện Thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bưu điện huyện và Bưu điện trung tâm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phổ biến, cung cấp tài liệu hướng dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID gửi các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đại lý thu và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch, Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ hướng dẫn cài đặt cho gần 5.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 29 sở, ban, ngành của thành phố và gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 68 bộ, ban, ngành và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

VssID - Bảo hiểm xã hội số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội dễ dàng tra cứu các thông tin như: Thẻ bảo hiểm y tế; theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm; tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm xã hội và các điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7.

Tin cùng chuyên mục