Góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Hà Nội: Những bức xúc tích tụ không được giải quyết là một nguy cơ lớn

  • 24/06/2020 11:21
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ rõ 3 thách thức đe dọa trực tiếp an ninh chính trị của đất nước cũng như Thủ đô…
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu góp ý tại hội nghị của Thành ủy Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu góp ý tại hội nghị của Thành ủy Hà Nội

Thay mặt Bộ Công an dự hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội do Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức, Trung  tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những thành tựu mà Hà Nội đạt được ở nhiệm kỳ 2015-2020 trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH cũng như phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại...

Đi sâu vào góp ý về nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh chính trị, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá nước ta. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, an ninh chính trị nội bộ tiềm ẩn những vấn đề phức tạp.

“Việc này xuất phát từ nhiều vấn đề bức xúc tích tụ trong nhân dân mà do nhiều nơi cấp uỷ, chính quyền chưa tập trung giải quyết vấn đề thấu đáo” – Thứ trưởng Lương Tam Quang phân tích.

Bên cạnh đó, vấn đề về an ninh mạng cũng rất phức tạp và đáng báo động, nhất là có việc lộ lọt bí mật Nhà nước. Vấn đề nữa là tội phạm hình sự cũng vẫn tạo ra những lo lắng, bức xúc hay xu hướng liên kết chặt chẽ giữa tội phạm ma tuý, hình sự, kinh tế đang đặt ra những yêu cầu mới trong công tác đấu tranh…

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bộ Công an tóm lược 3 thách thức đe dọa trực tiếp an ninh chính trị: Âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng nguy hiểm hơn; Nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với những thách thức trong quan hệ với các nước lớn tác động đến an ninh nội địa trong nước; Nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân.

“Trong 3 thách thức trên thì nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất” - Thứ trưởng Lương Tam Quang nói.

Về giải pháp, Thứ trưởng Bộ Công an góp ý, từ 3 thách thức kể trên, trong Báo cáo chính trị Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 cần có những phương hướng, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền; bảo vệ công cuộc đổi mới, lợi ích quốc gia dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH để phát triển.

Nói thêm về giải pháp thứ chín được nêu ra trong dự thảo báo cáo chính trị liên quan đến “tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống”, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho rằng: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải giữ vững được sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước đối với lực lượng vũ trang nhân dân; cùng đó chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn thủ đô và xây dựng “thế trận lòng dân” của nền an ninh nhân dân...

Về mục tiêu tổng quát mà dự thảo báo cáo chính trị đại hội đề cập, Trung tướng Lương Tam Quang góp ý, thành phố Hà Nội cần xác định lộ trình, kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng, phát triển Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu của cả nước; xứng đáng là trung tâm đầu não, chính trị, hành chính của quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước…

Tin cùng chuyên mục