Góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ

  • 09/03/2016 13:15
  • 0 bình luận
  • Tiểu Yến
  • In bài

ANTĐ - Đó là một trong những nội dung giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2016 cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội được tổ chức ký kết sáng 9-3. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

8 đơn vị trong cụm thi đua số 3 ký giao ước thi đua

8 đơn vị trong cụm thi đua số 3 ký giao ước thi đua

Theo đó trong thực hiện công tác chuyên môn, các đơn vị sẽ chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của CATP, các cục nghiệp vụ, Bộ Công an theo ngành dọc cấp trên về công tác chuyên môn.Triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề công tác nghiệp vụ được CATP giao chủ trì; chủ động công tác nắm tình hình, tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc những vấn đề phù hợp với yêu cầu thực tế trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chấp hành nghiêm túc quy trình công tác theo đúng quy định của pháp luật.
Đại tá Đào Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký giao ước thi đua

Đại tá Đào Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký giao ước thi đua

Đại tá Đào Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký giao ước thi đuaVề công tác xây dựng lực lượng, 100% các đơn vị đều phấn đấu đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, bám sát các nhiệm vụ chính trị và các đợt thi đua của CATP; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện đúng quy định về công tác tổ chức cán bộ, và các chương trình, kế hoạch công tác Đảng và công tác đoàn thể...
8 đơn vị cụm thi đua số 3 quyết tâm đoàn kết, phối hợp hiệp đồng hoàn thành các chỉ tiêu thi đua

8 đơn vị cụm thi đua số 3 quyết tâm đoàn kết, phối hợp hiệp đồng hoàn thành các chỉ tiêu thi đua

8 đơn vị cụm thi đua số 3 quyết tâm đoàn kết, phối hợp hiệp đồng hoàn thành các chỉ tiêu thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, Đại tá Đào Thanh Hải yêu cầu các đơn vị trong cụm thi đua số 3 bám sát chương trình công tác năm, trong đó đã quy định rõ chỉ tiêu từ đó xây dựng chương trình công tác của chính đơn vị.
Trên cơ sở giao ước thi đua đã ký với nhiều hoạt động thi đua đã được lựa chọn, các đơn vị phải thi đua trên tinh thần tập thể, có sự gắn kết giữa các đơn vị, phối hợp, tương trợ giúp đỡ nhau hoàn thành công tác chuyên môn. Các đơn vị cụm trưởng, cụm phó phải tạo được phong trào thi đua sôi nổi, công tâm trong đánh giá vì đó là tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua cuối năm một cách công bằng nhất.
Bên cạnh đó cần rà soát những tồn tại, hạn chế trong năm 2015, từ đó đề ra biện pháp cụ thể, giải pháp khắc phục hạn chế. “Đề nghị đơn vị Cụm trưởng đôn đốc việc kiểm tra chéo, thực hiện kiểm tra một cách nghiêm túc, để phát hiện kịp thời tồn tại, cùng nhau khắc phục sửa chữa. Đó cũng là một trong những căn cứ để chấm điểm thi đua, tạo ra sự công bằng trong bình xét cuối năm” - Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục