• Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Tiếp sức người dân và doanh nghiệp

    Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Tiếp sức người dân và doanh nghiệp

    ANTD.VN - Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã khiến hàng triệu doanh nghiệp và người lao động rơi vào cảnh kiệt quệ. Vì vậy, gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh đã thể hiện tính nhân văn của chế độ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước khôi phục phát triển kinh tế cũng như hoàn thành mục tiêu “kép” mà Chính phủ đã đề ra.