Xe+

Gỡ khó việc tính lệ phí trước bạ

  • 09/02/2015 07:10
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài

ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, có nhiều ý kiến phản ánh vướng mắc về kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản (ô tô, mô tô...) nhập khẩu chưa có giá tính lệ phí trước bạ của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Do đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp thực hiện công tác này. Trường hợp tại địa phương chưa có quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng về công tác thu và xác định giá tính lệ phí trước bạ thì UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế phối hợp, đảm bảo chậm nhất trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ khi tổ chức, cá nhân có tài sản đến cơ quan thuế đăng ký kê khai lệ phí trước bạ, phải ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung.  

Tin cùng chuyên mục