Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta

  • 09/09/2013 07:07
  • 0 bình luận
  • Lê Mạnh Thắng
  • In bài
ANTĐ - Tám mươi ba năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, giành độc lập dân tộc, đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta ảnh 1
Niềm tin son sắt, kiên định của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, trước những tình thế khó khăn có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi, Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kiên định cách mạng, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo đất nước chẳng những đứng vững mà còn vươn lên, kinh tế có bước phát triển, chính trị ổn định, đối ngoại mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. 

Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là không thể thay thế và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều này đã lý giải cho sự hình thành đạo lý, lẽ sống của người dân Việt Nam, đó là luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; coi mục tiêu, lý tưởng sống, chiến đấu của Đảng là mục tiêu, lý tưởng sống, chiến đấu của chính mình và sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Người dân Việt Nam đều biết một trong những mục tiêu cơ bản nhất của chiến lược “diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch, phản động thực hiện, đó là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thủ đoạn quen thuộc của chúng là ra sức vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của Đảng, mưu toan hạ thấp hoặc vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng dùng những chiêu bài về “tự do”, “dân chủ”, “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”... để kích động, phá hoại nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân... Đáng tiếc là trong đội ngũ chúng ta có một số người không nhận ra điều này. Họ tưởng chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất, chủ nghĩa đế quốc có “lòng tốt” với chúng ta. Có những người kém hiểu biết, thiếu thông tin, bắt chước nước ngoài một cách rập khuôn, máy móc. Có những kẻ cơ hội, bất mãn, hoài nghi về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thậm chí đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi thành lập cái gọi là “đảng dân chủ xã hội” (?!)... Những luận điểm này đã xúc phạm đến tâm tư, tình cảm của nhân dân, nhất là những đồng chí, đồng đội của chính họ. 

Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những thời cơ, vận hội, nhưng cũng đầy thách thức, người dân Việt Nam lại càng ý thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Điều đó thể hiện niềm tin sắt son, kiên định của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và là nguồn cổ vũ, động viên, là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ Đảng trong việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thử thách và nhất định sẽ đem lại những thành công to lớn hơn. Những người hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng, có những lời nói, việc làm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, phủ nhận và đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng liệu có nhận thức được điều này?

Lịch sử đã chứng minh, quy luật vận động, phát triển của nước ta là dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước, xây dựng luôn luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng, nhân dân rất kiên cường và đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã giành được độc lập, tự do, thống nhất đất nước; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định nhân dân ta sẽ giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Tin cùng chuyên mục