Góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII:

Giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu

  • 23/09/2015 14:19
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Xuân Lưu
  • In bài
ANTĐ -Tôi rất tâm đắc nội dung dự thảo báo cáo chính trị  về việc củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.
“

Theo tôi, trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề. Các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá, khai thác các vấn đề phức tạp về ANTT để thực hiện chiến lược Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ. 

Chúng tôi tin tưởng lực lượng Quân đội và Công an nhân dân luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang; tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn gần dân, hiểu dân, làm cho dân ngày càng thêm tin yêu, giúp đỡ  nhiều hơn; lắng nghe ý kiến nhân dân góp ý; tất cả hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ đã đang và sẽ đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, xứng đáng với danh hiệu: “Công an nhân dân Việt Nam Trung thành với Đảng - Tận tụy với dân, Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”.

Liên hệ với địa phương chúng tôi, gần 19 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân đã phấn đấu, năng động, sáng tạo và đã giành được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn quận. Hàng năm, quận Thanh Xuân đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch của Thành phố và Nghị quyết của Quận uỷ đã đề ra.  Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững, đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách đ­ược quan tâm chăm sóc; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao. Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của lực lượng Quận đội, Công an quận trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Quận Thanh Xuân luôn xác định có giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị và ngược lại phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân

Tin cùng chuyên mục