Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc

Giữ vững an ninh chính trị vùng phên dậu Tổ quốc

  • 22/07/2020 16:13
  • 0 bình luận
  • Trung tá Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc
  • In bài
ANTD.VN - Năm 2010, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Bắc, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc chính thức được thành lập, trụ sở đặt tại tỉnh Điện Biên.

Những ngày đầu gian khó

Qua 10 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đã vững vàng trên địa bàn Tây Bắc, phụ trách địa bàn 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, từng bước ghi dấu ấn bằng những chiến công xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Ở Tây Bắc, tình hình an ninh trật tự, an ninh biên giới nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, di cư tự do, xuất cảnh trái phép sang Lào và Trung Quốc; hoạt động của một số tổ chức; tội phạm hình sự, nhất là tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ đảm bảo ANTT của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc nói riêng.

CBCS Trung đoàn CSCĐ luôn quan tâm, động viên thăm hỏi nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân

CBCS Trung đoàn CSCĐ luôn quan tâm, động viên thăm hỏi nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân

Là những chiến sỹ làm nhiệm vụ xa gia đình, hơn nữa lại là những nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm, Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để từ đó khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong công tác chuyên môn, Trung đoàn luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên theo hệ lực lượng Cảnh sát cơ động. Đơn vị đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Cảnh sát cơ động; Thông tư 58/2015/TT-BCA, ngày 03/11/2015 của Bộ Công an quy định tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát cơ động; các Thông tư, Nghị định về xây dựng phương án tác chiến của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Ngoài ra, đã tập trung cụ thể hóa các quan điểm của Đảng và của Bộ Công an thành các chương trình, kế hoạch hành động, phối hợp với các lực lượng công an, quân đội chủ động tấn công, vô hiệu hóa các âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của địch, ngăn chặn và đẩy lùi các yếu tố đe dọa an ninh quốc gia.

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng các nhiệm kỳ.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực, đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy luôn tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm nêu gương trong công tác và sinh hoạt hàng ngày, thực sự là tấm gương sáng cho CBCS noi theo.

CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc giúp dân gặt lúa

CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc giúp dân gặt lúa

Trong công tác xây dưng lực lượng, Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ đảm bảo theo đúng lộ trình về tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh CSCĐ, các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung đoàn đảm bảo nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Thực hiện tốt việc phân công, phân cấp, phân quyền một số mặt công tác xây dựng lực lượng, đơn vị theo hướng tăng cường trách nhiệm và tính chủ động, gắn với thực hiện quy chế dân chủ, đề cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ đã được tập trung chỉ đạo chặt chẽ; độ ngũ cán bộ của Trung đoàn ngày càng được bổ sung về số lượng, chú trong nâng cao về chất lượng.

Tổ chức, bộ máy của các đơn vị trực thuộc được củng cố và kiện toàn theo hướng chuyên sâu; chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể và rành mạch hơn. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ và thân nhân được quan tâm thường xuyên, đã có tác dụng động viên, thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, BCH Trung đoàn luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ”; gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ"; phong trào "CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", xây dựng "Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND". Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quần chúng đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia.

Trong công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới, Trung đoàn đã quyên góp xây dựng 5 nhà tình nghĩa, 4 nhà đại đoàn kết, 1 nhà ở nội trú, 1 thư viện học tập cho các cháu học sinh với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động; ủng hộ từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa số tiền gần 1 tỷ đồng; trao tặng 300 chiếc áo khoác ấm cho các cháu học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chiến sỹ nghĩa vụ của Trung đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày Lễ, Tết; tham gia tu sửa trên 30km đường, hàng trăm km kênh mương, nội đồng... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Tin cùng chuyên mục