Giấy CNQSDĐ có thể chiếm đoạt tài sản hay không?

  • 22/08/2008 09:20
  • 0 bình luận
  • Đoàn Hùng
(ANTĐ) - Năm 1993 tôi mua mảnh đất 300m2 của ông T có Hợp đồng mua bán và xác nhận của UBND huyện Tủa Chùa. Năm 2006 tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất trên. Do sơ suất tôi đã bị mất trộm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tôi nghi ngờ người lấy trộm có âm mưu chiếm đoạt thửa đất của tôi. Vậy xin hỏi người có được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi có thể chiếm đoạt tài sản của tôi hay không và tôi phải làm gì để được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Giấy CNQSDĐ có thể chiếm đoạt tài sản hay không?

(ANTĐ) - Năm 1993 tôi mua mảnh đất 300m2 của ông T có Hợp đồng mua bán và xác nhận của UBND huyện Tủa Chùa. Năm 2006 tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất trên. Do sơ suất tôi đã bị mất trộm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tôi nghi ngờ người lấy trộm có âm mưu chiếm đoạt thửa đất của tôi. Vậy xin hỏi người có được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi có thể chiếm đoạt tài sản của tôi hay không và tôi phải làm gì để được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Đoàn Hùng

(Khu Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên)

Trả lời: 1. Căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ông được cấp thì quyền sở hữu hợp pháp của ông đối với mảnh đất được Nhà nước bảo hộ không ai có quyền xâm phạm. Việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của ông đối với thửa đất này.

2. Việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông có thể làm đơn trình bày lý do gửi đến Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại;

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp lại; gửi trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp lại đến cơ quan tài nguyên môi trường cùng cấp;

+ Thời gian thực hiện các công việc nêu trên không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày người sử dụng đất nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

LS. Bạch Tuyết Hoa

 (Văn phòng Luật sư Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội).

Tin cùng chuyên mục