Giáo dục, tuyên truyền để chuyển đổi nhận thức về môi trường

  • 24/11/2016 08:22
  • 0 bình luận
  • Hồng Tuấn
  • In bài
ANTD.VN - Trước thềm Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới - Tầm nhìn 2025”, Báo ANTĐ đã phỏng vấn Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội để làm rõ hơn về mục đích, nội dung cũng như bước triển khai tiếp theo của cuộc hội thảo rất có ý nghĩa này.
Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

- Thưa Thiếu tướng, sáng kiến của CATP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới - Tầm nhìn 2025” đã được hiện thực hóa như thế nào?

- Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội: Nhận thấy vấn đề bảo vệ môi trường là nhu cầu bức thiết, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Thủ đô, CATP Hà Nội đã nêu sáng kiến tổ chức một cuộc hội thảo khoa học về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Nỗ lực bảo vệ, gìn giữ môi trường không chỉ là mong muốn của những người dân bình thường, mà còn là mong muốn của các tín đồ, chức sắc tôn giáo, của các đoàn thể, đòi hỏi sự chung tay của cả xã hội, góp phần tạo chuyển biến vì môi trường Thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp với chất lượng cuộc sống tốt hơn không chỉ cho hôm nay, mà cho cả mai sau.

Khi CATP Hà Nội nêu lên sáng kiến này, các vị chức sắc, giáo phẩm của Tòa Giám mục Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đều ủng hộ mục đích cao đẹp của hội thảo khoa học muốn hướng tới.

Bởi vậy, CATP Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đã thống nhất chương trình phối hợp, đồng chủ trì Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới - Tầm nhìn 2025”. 

- Thông điệp muốn truyền tải từ Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới - Tầm nhìn 2025” là gì, thưa Thiếu tướng?

- Mục đích hội thảo nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; phục vụ đắc lực mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô trước mắt và lâu dài. Thông qua việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô, các cơ quan phối hợp tổ chức Hội thảo hướng đến việc xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động bảo vệ môi trường của các tầng lớp nhân dân và tăng cường sự đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết lương - giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc.

- Thiếu tướng có thể chia sẻ những suy nghĩ, đánh giá về trách nhiệm, vai trò của các đơn vị, tổ chức phối hợp tham gia tổ chức hội thảo; đặc biệt trong thời gian tới, khi những thông điệp, hành động cụ thể từ hội thảo sẽ đi vào cuộc sống? 

- Thời gian qua, việc chuẩn bị và triển khai thực hiện tổ chức hội thảo có sự phối hợp hết sức chặt chẽ giữa các cơ quan đồng chủ trì, các cơ quan liên quan ở thành phố với các tổ chức tôn giáo; có sự đồng lòng, thống nhất trên tinh thần trách nhiệm chung và đảm bảo tính thiết thực, trang trọng, hiệu quả.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đã phối hợp tốt để chuẩn bị và xây dựng chương trình hội thảo; đánh giá kỹ thực trạng môi trường và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; đánh giá vị trí, vai trò của công tác bảo vệ môi trường đối với mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô, cũng như những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn còn tồn tại, nguyên nhân những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường; kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở kết quả của hội thảo, chúng tôi sẽ phối hợp xây dựng Chương trình hành động của hội thảo, phát động các tầng lớp nhân dân Thủ đô, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, ban - ngành trên địa bàn thành phố chung tay thực hiện ngay những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, trước tiên là những nơi, những khu vực đang là điểm “nóng” về môi trường, từ đó xây dựng môi trường Thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp, phát triển bền vững.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng đối với môi trường, xây dựng nếp sống của công dân Thủ đô văn minh - thanh lịch - thân thiện với môi trường.

- Trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường hiện nay, cùng ý thức, hành vi gây hại của con người đối với môi trường, CATP Hà Nội sẽ có những chủ trương, chỉ đạo, biện pháp gì để góp phần đảm bảo môi trường bền vững trên địa bàn?

- Trong thời gian tới, tình hình biến đổi khí hậu rất khó lường, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái, đến cuộc sống của con người; cùng sự phát triển của xã hội thì tình hình vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực môi trường sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Để bảo vệ môi trường một cách hiệu quả và bền vững, CATP Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan cùng nghiên cứu, đề xuất các cơ quan, ban - ngành chức năng xây dựng một hệ thống pháp luật môi trường hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong bảo vệ môi trường, không để tồn tại các kẽ hở mà tội phạm có thể lợi dụng hoạt động. 

Công an thành phố nhận thức sâu sắc rằng, giáo dục, tuyên truyền là biện pháp cơ bản để làm chuyển đổi nhận thức con người, CATP và các đồng chủ trì  hội thảo sẽ chủ động phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng xây dựng và triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng chống vi phạm - tội phạm và nâng cao nhận thức, ý thức tự giác hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Có như vậy, mới có thể bảo vệ bền vững môi trường của Thủ đô, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của Thủ đô trong thời gian tới.

- Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!

Tin cùng chuyên mục