Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội

  • 04/04/2019 17:00
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 357/QĐ-BHXH về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021.
Bảo hiểm xã hội giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia cho từng địa phương

Bảo hiểm xã hội giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia cho từng địa phương

Theo quyết định, năm 2019, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội trên cả nước phải đạt 32,3%, hai năm tiếp theo là 33,9% và 35,6%; chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2019 phải đạt 27,3%, năm 2020 đạt 28,6% và năm 2021 đạt 29,8%. Bảo hiểm xã hội cũng giao chỉ tiêu cụ thể cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tham mưu với UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội hằng năm.

Đề xuất ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, các cơ quan bảo hiểm xã hội phải rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để xác định số lao động thuộc diện tham gia, chưa tham gia; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp để đôn đốc thu; mở rộng mạng lưới đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất một điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tin cùng chuyên mục