Giảm thời gian trả lời hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ

  • 31/12/2014 07:52
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16-12-2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20-2-2006. 

Theo đó, trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ đầy đủ theo quy định, Sở Công Thương nơi thương nhân đăng ký kinh doanh có trách nhiệm đăng ký con dấu nghiệp vụ sử dụng trong chứng thư giám định của thương nhân vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và thông báo cho thương nhân biết bằng văn bản. Trường hợp không chấp nhận việc đăng ký dấu nghiệp vụ, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. So với Nghị định 20/2006/NĐ-CP, thời hạn này giảm được 3 ngày.

Tin cùng chuyên mục