Giám sát việc chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp

  • 16/10/2019 16:36
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp của cơ quan bưu điện tại các điểm chi trả, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý kiến đánh giá của người hưởng.
Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải định kỳ kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải định kỳ kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đề nghị hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, liên thông với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

Cùng với việc hoàn thiện phần mền nghiệp vụ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cần chỉ đạo Bưu điện các tỉnh phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện quy trình chi trả theo đúng hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả, thanh quyết toán các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện. Báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 31/10/2019;

Trước ngày 25/10/2019, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chuyển Danh mục điểm chi trả chi tiết đến từng tổ chi trả, xã, phường, thị trấn trên toàn quốc cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng quy định về quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống bưu điện; Đăng tải công khai Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện các tỉnh thực hiện đăng tải công khai Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Bưu điện tỉnh; Thường xuyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội các cấp, thông báo kịp thời thay đổi về lịch chi trả, địa điểm chi trả cho cơ quan bảo hiểm xã hội, người hưởng, các đơn vị liên quan và cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh định kỳ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả của cơ quan bưu điện tại các điểm chi trả, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý kiến đánh giá của người hưởng.

Tin cùng chuyên mục