• Tiếp tục giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí, ngân sách hụt thêm 1.000 tỷ đồng

    Tiếp tục giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí, ngân sách hụt thêm 1.000 tỷ đồng

    ANTD.VN - Thông tư số 47/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có 29 khoản phí, lệ phí đã và đang được giảm và bổ sung giảm thêm mức thu 01 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp.