Giảm hơn 3.800 đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp

  • 15/07/2020 12:07
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Bộ Nội vụ cho biết, tính đến hết tháng 6-2020, có tổng số 48.306 đơn vị sự nghiệp thực hiện sắp xếp lại, trong đó, số đơn đã giảm do sắp xếp 3.819 đơn vị (tương ứng 7,33%).

Giảm hơn 3.800 đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp

Bộ Nội vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan này đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, đánh giá mô hình tổ chức các Tổng cục thuộc Bộ và đã hoàn thiện việc đánh giá lại mô hình tổ chức cấp tổng cục, đề xuất phương án sắp xếp lại cho phù hợp theo hướng giảm cấp trung gian, trình Chính phủ theo quy định.

Kết quả thực hiện đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ: Giảm 12 tổ chức cấp vụ và tương đương (còn 249 tổ chức); tăng 07 cục (126 cục); giảm 10 tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (còn 100 tổ chức).

Cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ: Giảm 01 tổ chức (còn 52 ban và tương đương); giảm 24 tổ chức (còn 142 đơn vị sự nghiệp công lập). Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ở cấp tỉnh, khối cơ quan hành chính giảm 05 tổ chức (còn 1.180 cơ quan chuyên môn); cấp phòng giảm 973 tổ chức (còn 7.681 phòng); chi cục giảm 127 tổ chức (còn 950 chi cục); giảm 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND (còn 130 tổ chức). Ở cấp huyện giảm 294 tổ chức (còn 8.526 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 Phòng Dân tộc).

Thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập: đến hết tháng 6-2020, đã có tổng số 48.306 đơn vị sự nghiệp thực hiện sắp xếp lại, trong đó số đơn đã giảm do sắp xếp 3.819 đơn vị (tương ứng 7,33%). Trong đó, đơn vị sự nghiệp công lập giảm 1.203 đơn vị thuộc sở và tương đương (còn 9.034 tổ chức); giảm 54 đơn vị thuộc các tổ chức hành chính khác ở cấp tỉnh (còn 480 tổ chức); giảm 348 đơn vị thuộc chi cục và tương đương thuộc sở (còn 515 tổ chức); giảm 2.281 đơn vị thuộc UBND cấp huyện (còn 37.607 tổ chức).

Về thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: Đến ngày 20/6/2020, Bộ Nội vụ đã nhận được văn bản của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, theo đó, cấp tỉnh gồm: 12 tỉnh thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục