Giảm bớt tính hình thức trong công tác mặt trận

  • 18/09/2019 17:45
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 18/9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bắt đầu phiên họp ngày thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Toàn cảnh phiên họp ngày thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Toàn cảnh phiên họp ngày thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội diễn ra trong 3 ngày (18 - 20/9/2019) với sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội được kỳ vọng sẽ huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đất nước.

Trong phiên làm việc thứ nhất Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch của Đại hội gồm và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; thảo luận Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kiểm điểm về hoạt động của Mặt trận, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hầu A Lềnh đã nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề nhân dân quan tâm; quyết tâm đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Xác định rõ nội dung, phương thức, giải pháp để thực hiện bảo đảm vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận theo Nghị quyết và Chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đã đề ra.

Báo cáo khái quát, ưu điểm trong hoạt động của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban thường trực MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ khóa VIII được khẳng định là đã thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các nội dung công tác, hoạt động của Mặt trận hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, giảm bớt tính hình thức, đóng góp tích cực vào việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất, công tác và học tập, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Ngày mai (19/9), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc.

Tin cùng chuyên mục