Vận động hiến tặng hiện vật về văn hóa dân tộc

0 Quỳnh Vân
(ANTĐ) - Ban quản lý Làng VHDL các dân tộc Việt Nam vừa phát động “Hiến tặng đồ dùng, vật dụng, tư liệu về văn hoá dân tộc góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tại Làng VHDL các dân tộc Việt Nam”.

Vận động hiến tặng hiện vật về văn hóa dân tộc

(ANTĐ) - Ban quản lý Làng VHDL các dân tộc Việt Nam vừa phát động “Hiến tặng đồ dùng, vật dụng, tư liệu về văn hoá dân tộc góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tại Làng VHDL các dân tộc Việt Nam”.

BQL sẵn sàng đón nhận các đồ dùng, vật dụng về đời sống sinh hoạt, sản xuất, tôn giáo, tín ngưỡng của 54 dân tộc Việt Nam. Các hiện vật này có thể là đồ dùng, vật dụng bình dị, gần gũi với cuộc sống văn hoá, lao động sản xuất, đời sống văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc như con dao, cái gùi, chiếc khố, hòn đá lạ, vật thiêng...

Những đồ dùng vật dụng thân thuộc của đồng bào các dân tộc thiểu số qua các thời kỳ dựng nước, giữ nước như chông, nỏ, cạm, bẫy, hiện vật lưu lại từ các cuộc kháng chiến và hoạt động cách mạng của đồng bào. Đó có thể là các tài liệu chữ viết, sách cổ, văn tự cổ, phim ảnh, băng đĩa, ghi âm, ghi hình... liên quan đến lịch sử tự nhiên, lịch sử xã hội của nước ta từ khi khởi dựng đến nay... Cuộc vận động không hạn chế về số lượng, chủng loại, vật liệu, nguồn gốc, xuất xứ. Đợt 1 của cuộc vận động bắt đầu từ 19-4 đến 9-9-2010.

Quỳnh Vân

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top