UNESCO chấp thuận hồ sơ Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long

0 Vân Quế
(ANTĐ) - Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ vừa nhận được văn bản nhận xét của UNESCO về bản thảo hồ sơ Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Nội dung văn bản là tổng hợp ý kiến của ông A. Balsamo - Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO.

UNESCO chấp thuận hồ sơ Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long

(ANTĐ) - Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ vừa nhận được văn bản nhận xét của UNESCO về bản thảo hồ sơ Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Nội dung văn bản là tổng hợp ý kiến của ông A. Balsamo - Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO.

Sơ đồ tổng thể Trung tâm Hoàng thành Thăng Long
Theo văn bản này, UNESCO đã chấp thuận, không đề nghị chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trong 3 phần quan trọng nhất của hồ sơ là phần Biện luận, Tình trạng bảo tồn của tài sản và Quản lý mà chỉ đề nghị các chuyên gia Việt Nam điều chỉnh kỹ thuật thể hiện, khái niệm cho phù hợp với tiêu chí chung về ngôn ngữ để đơn giản, dễ đọc hơn.

Trong phần mô tả tài sản, Trung tâm Di sản thế giới cũng đề cập đến “hình ảnh một sân vận động” (SVĐ Cột Cờ - PV) cùng yêu cầu phải mô tả rõ hơn về công trình này, nếu không nó sẽ không được tiếp tục nằm trong vùng lõi của di sản mà phải đưa ra ngoài vùng đệm.

Trong tuần qua, đoàn chuyên gia Vùng Ile de France (CH Pháp) đã có mặt tại Hà Nội, nhằm giúp Việt Nam hoàn thiện hồ sơ theo đúng yêu cầu của UNESCO. Theo quy định của ủy ban Di sản Thế giới, hồ sơ hoàn chỉnh phải được gửi tới tổ chức này muộn nhất là ngày 1-2-2009.

Vân Quế

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top