Trưng bày 250 bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

0 Thanh Xuân

ANTD.VN - Hòa chung vào những hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2020), ngày 6/5, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới”.

 

Tới dự lễ khai mạc triển lãm ảnh có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông cùng đại diện các cơ quan và đơn vị.

Triển lãm giới thiệu gần 250 bức ảnh tư liệu và gồm 5 phần. Trong đó, phần 1 tái hiện hình ảnh người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam (1890 – 1929.

Phần 2 tái hiện hình ảnh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1930 – 1945).

ảnh 1

Các vị đại biểu tham quan triển lãm

Phần 3 tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược thắng lợi (1946 – 1954)

Phần 4 tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện miền Nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc (1955-1969)

Phần 5 là các bức ảnh thể hiện quá trình kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh (từ 1969 đến nay). 

ảnh 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với nhân dân tỉnh Thái Bình, một trong tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất nông nghiệp miền Bắc, tháng 12/1966

Triển lãm đã góp phần khẳng định, Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng chung của toàn nhân loại vì hoà bình, độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội.

Triển lãm còn góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.             

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top