Trao thưởng cho 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

0 Nguyễn Ngọc Trâm
ANTD.VN -Theo thông tin từ Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, vào hồi 20h ngày 25-6-2018, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ - Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (xuất bản năm 2016 - 2017).

ảnh 1

Họp báo thông tin về Kỳ họp thứ tư và Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (xuất bản năm 2016 - 2017) (ảnh: HN)

Được biết, đây là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và giao cho Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thực hiện. Tặng thưởng này nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có các tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng và tinh tế này.

Đại diện Ban tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (xuất bản năm 2016 - 2017) cho biết, đợt xét tặng thưởng lần này có tiêu chí: Tác phẩm đã được xuất bản phải có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống văn học nghệ thuật.

Từ 96 tác phẩm gửi về Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương dự xét giải, trải qua quy trình xét tặng giải thưởng của Hội đồng gồm 4 cấp. Ban chỉ đạo đã thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng quyết định trao tặng thưởng cho 28 tác phẩm.

Trong đó, mức A: Không có; mức B: 10 tác phẩm; mức C 13 tác phẩm; mức Khuyến khích: 5 tác phẩm. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng quyết định trao tặng thưởng cho 9 đơn vị đã công bố nhiều tác phẩm có đóng góp cho sự phát triển văn học, nghệ thuật.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top